Cenedl mewn Cân

Bwriad ‘Cenedl Mewn Cân’ oedd creu rhestr o 10 cân i gynrychioli iaith a diwylliant Cymreig ar ei orau; a fydd yn y pen draw yn cael ei ddefnyddio fel cynnwys i godi ymwybyddiaeth o ‘Ffordd Cymru’ yn rhyngwladol pan fydd yr amser yn iawn i ni wneud hyny.

Er bod tirwedd hardd Cymru’n enwog drwy’r byd mae angen parhau i godi ymwybyddiaeth o’r diwylliant Cymreig a’r iaith Gymraeg - a pha ffordd well i wneud hynny na thrwy gerddoriaeth. Y llynedd, fe wynebodd y cerddor Siân James; y DJ, cynhyrchydd a’r cyflwynydd Dyl Mei; y gohebydd chwaraeon Dylan Ebenezer; Nia Daniel o Lyfrgell Genedlaethol Cymru; Meurig Jones o Bortmeirion a’r cyflwynydd Lisa Gwilym y dasg o greu rhestr o 25 cân, ac fe wnaethom ofyn am eich help chi i bleidleisio am eich hoff 10 cân i gynrychioli Cymru. Hoffem ddiolch yn fawr i bob un ohonoch am bleidleisio - nid oedd hyn yn dasg hawdd!

Dyma’r fideo a ddefnyddiwyd i lansio’r prosiect Cenedl mewn Cân.

Mae’r bleidlais bellach wedi cau sydd yn golygu fod y 10 cân a fydd yn cynrychioli Cymru yn y dyfodol wedi eu dewis.

Cymru, Lloegr A Llanrwst Y Cyrff

Play
Vote

Rhedeg I Paris Anrhefn

Play
Vote

Ysbryd Y Nos Edward H Dafis

Play
Vote

Lisa Lan Alaw, Gwilym Bowen Rhys

Play
Vote

Dacw 'Nghariad Bob Delyn a'r Ebillion

Play
Vote

Gweld Y Byd Mewn Lliw Band Pres Llareggub, Ed Holden ac Alys Williams

Play
Vote

Gwahoddiad Cerys Matthews

Play
Vote

Adar Y Nefoedd Swci Boscawen

Play
Vote

Dros Gymru'n Gwlad John Eifion a Chôr Penyberth

Play
Vote

O Gymru Eleri Llwyd

Play
Vote

Ar yr 21ain o Chwefror, sef Diwrnod Mamiaith Ryngwladol, fe wnaethom ryddhau fideo arbennig o ddisgyblion ysgolion uwchradd Cymru, Dubai a Patagonia ac artistiaid adnabyddus, sef Bryn Fôn, Mared Williams, Cleif Harpwood ac Eadyth Crawford, yn cyd-ganu i un o’r caneuon buddugol. Ysbryd y Nos gân Cleif Harpwood a Hefin Elis ddaeth i’r brig ac roedd Osian Huw Williams, Candelas yn gyfrifol am ail-drefnu’r gân.

Dyma fideo o’r gân, felly ymunwch a’r dathliad a helpwch ni i godi ymwybyddiaeth o’n hiaith fendigedig drwy rannu’r fideo gyda’ch teulu a’ch ffrindiau.